Open Ateliers Centrum Oost en OBA Linnaeus – een gezellig stel!

Net als tijdens eerdere edities van Open Ateliers Centrum Oost zal ook tijdens de manifestatie op 28 en 29 oktober 2017 weer een Kunstknooppunt worden ingericht in één van de bibliotheken van de OBA. Deze keer zal in OBA Linnaeus ruimte beschikbaar komen voor 3 à 4 kunstenaars om hun werk te exposeren. De organisatie van Open Ateliers Centrum Oost en OBA zijn blij hiermee hun jarenlange samenwerking een vervolg te geven.

De Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) is een culturele instelling, die zich ten doel stelt het vrije verkeer van informatie in de Amsterdamse samenleving te bevorderen. De OBA streeft ernaar om Amsterdammers te inspireren, hen te laten leren en kennis, cultuur en informatie voor iedereen bereikbaar en toegankelijk te maken. De locaties van de OBA dienen als ontmoetingsplaats voor de buurt en betrokkenheid van bewoners, groepen en organisaties in de stad en de buurt. De OBA biedt kansen om kennis en vaardigheden te verwerven, om actief deel te nemen aan het maatschappelijk leven, talenten te ontplooien, kortom: om je leven te verrijken.

Open Ateliers Centrum Oost onderschrijft deze visie en streeft ernaar de sociale cohesie tussen bewoners en de samenwerking tussen de deelnemers te bevorderen en bestaand kunstzinnig talent zichtbaar te maken. Juist daarom zijn wij blij dat de samenwerking tussen beide organisaties vervolgd wordt. Mede door onze samenwerking wordt beeldende kunst immers ook zichtbaar voor bewoners van Amsterdam die zich niet primair richten op bijvoorbeeld schilder- en beeldhoudkunst, fotografie of andere artistieke uitingen. Daarmee wordt hopelijk een nieuwe doelgroep bereikt en beeldende kunst voor meer mensen toegankelijk.

We kijken uit naar de hernieuwde samenwerking met de OBA en het verder uitwerken van de activiteiten op 28 en 29 oktober 2017 in OBA Linnaeus in de komende periode.

OBA Linnaeus is te vinden op het volgende adres: Linnaeusstraat 44, 1092 CL te Amsterdam en www.oba.nl