Meta Joanknecht

Cinderella - assemblage in perspex vitrine

Cinderella – assemblage in perspex vitrine

Kunstknooppunt De Eester
C. van Eesterenlaan 266
1019 JR Amsterdam
06 10376013
info@meta-joan.nl
www.meta-joan.nl
assemblages, muur-sieraden